Згідно Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти", який набрав чинності з 16 січня 2020 року внесено зміни до Закону України "Про вищу освіту", зокрема, скасовано обов'язкове складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Відповідні зміни будуть внесені до Правил прийому на навчання до Подільського державного аграрно-технічного університету на 2020 рік.

Відповідальний секретар приймальної комісії, кандидат технічних наук, доцент Олександр Семенов