ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
у 2018 році запрошує на навчання
(денну і заочну форми)
за освітніми ступенями:
«бакалавр», «магістр», «доктор філософії»
за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб

Ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 636463, видана 10 червня 2015 р.

Прийом на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» за спеціальностями:Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 2016 або 2017 роківВартість одного року навчання
денна формазаочна форма
КодСпеціальності
201«Агрономія»1) українська мова і література89505950
2) біологія
3) хімія або математика
101«Екологія»1) українська мова і література89505950
2) біологія
3) хімія або географія
193«Геодезія та землеустрій»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) географія або історія України
203«Садівництво та виноградарство»1) українська мова і література89505950
2) біологія
3) хімія або математика
206«Садово-паркове господарство»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) хімія або біологія
204«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»1) українська мова і література89505950
2) біологія
3) хімя або математика
211«Ветеринарна медицина» (лише денна форма навчання)1) українська мова і література8950----
2) біологія
3) хімя або математика
208«Агроінженерія»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) фізика або іноземна мова
141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) фізика або іноземна мова
015«Професійна освіта»1) українська мова і література89505950
2) біологія
3) хімя або іноземна мова
275«Транспортні технології»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) фізика або іноземна мова
274«Автомобільний транспорт»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) фізика або іноземна мова
073«Менеджмент»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) географія або іноземна мова
071«Облік і оподаткування»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) географія або іноземна мова
051«Економіка»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) географія або іноземна мова
072«Фінанси, банківська справа та страхування»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) географія або іноземна мова
281«Публічне управління та адміністрування»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) іноземна мова або історія України
076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»1) українська мова і література89505950
2) математика
3) географія або іноземна мова

Прийом на навчання за освітнім ступенем "магістр" здійснюється за спеціальностямиВартість одного року навчання
денна формазаочна форма
КодСпеціальність (спеціалізація)
201«Агрономія» («Рослинництво», «Селекція і насінництво»)119507950
101«Екологія» («Збалансоване природокористування»)119507950
193«Геодезія та землеустрій» («Землеустрій і кадастр»)119507950
203«Садівництво та виноградарство» («Плодівництво»)119507950
206«Садово-паркове господарство» («Садово-паркове господарство»)119507950
204«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» («Годівля тварин і технології кормів»)119507950
211«Ветеринарна медицина» («Ветеринарне забезпечення здоров'я собак і котів», «Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин»)11950----
208«Агроінженерія» («Механізація сільського господарства», «Процеси, машини та обладнання АПВ», «Транспортні технології та засоби в АПК»)119507950
015«Професійна освіта» («Технологія виробництва і переробка продукції сільського господарства»)119507950
275«Транспортні технології» («Організація і регулювання дорожнього руху»)119507950
073«Менеджмент» («Менеджмент і адміністрування»)119507950
071«Облік і оподаткування» («Облік, аудит і оподаткування»)119507950
051«Економіка» («Економіка підприємства»)119507950
072«Фінанси, банківська справа та страхування» («Фінанси, банківська справа та страхування»)119507950
281«Публічне управління та адміністрування» («Публічне управління та адміністрування»)119507950
076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» («Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)119507950

Вступники для здобуття освітнього ступеня "бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подають заяви тільки в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 2 липня та закінчується 25 липня о 1800 (в університеті в цей період працюватиме консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі).

Особи, які здобули базову або повну вищу освіту і студенти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки, мають можливість отримати додатково освіту за скороченим терміном навчання.

Особи, які бажають здобути ОС «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» або ОС «магістр» на основі ОКР «бакалавр» та вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів під час подання заяви в паперовій формі, пред'являють особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • військовий квиток або посвідчення про реєстрацію (для військовозобов'язаних);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • 8 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Прийом документів проводиться:

  • 12 липня по 24 липня 2018 року (від вступників, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста і бакалвра);
  • з 12 липня по 26 липня 2018 року (від вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО);
  • з 14 серпня по 31 серпня 2018 року (від вступників, які вступають на здобуття ступеня доктора філософії).

У структурі університету діють: Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки, Міжнародний центр культурно-освітньої діяльності та дорадництва, Ботанічний сад, Науково-дослідний інститут круп'яних культур ім. О.Алексеєвої та ін.

Студенти можуть здобути військове звання офіцера запасу, та проходити стажування за кордоном в провідних аграрних господарствах країн світу.

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 13
Тел. приймальної комісії:
 (03849) 68-3-50, 68-3-38, 2-52-18, 2-23-12
 +38(067)8357181, +38(063)8420180, +38(050)5925949
[email protected]
www.pdatu.edu.ua