Подільський державний університет, заклад вищої освіти Кам'янець-Подільський

Екологія

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень):

 • бакалавр: денна - 50 осіб; заочна - 30 осіб.
 • магістр - денна - 8 осіб; заочна - 5 осіб.

Після отримання диплома випускники можуть займати наступні посади:

 • державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з охорони природи, громадський інспектор з використання та охорони земель, державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних ресурсів, технолог, технік-еколог, консультант (в апараті органів державної влади, виконкомів) з питань екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, стажист-дослідник в галузі природничих наук, громадський інспектор з охорони довкілля;
 • консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справи;
 • фахівець з організації охорони довкілля; інженер з техногенної і екологічної безпеки установ Держтехнагляду, надзвичайних ситуацій;
 • експерт служби державної екологічної експертизи;
 • державний інспектор територіальних управлінь екобезпеки;
 • інспектор екологічного контролю митної служби;
 • інженер-інспектор будівельних і комунальних підприємств;
 • інспектор із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів;
 • інженер з охорони праці;
 • викладач вищого навчального закладу.