Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень):

  • бакалавр.
  • магістр.

Після отримання диплома випускники можуть займати наступні посади:

  • керівник професійно-технічного навчального закладу (директор, завуч);
  • викладач технічних дисциплін;
  • методист;
  • інженер с.-г. підприємства.