Подільський державний університет, заклад вищої освіти Кам'янець-Подільський

Захист і карантин рослин

Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень):

  • бакалавр: денна - 200 осіб; заочна - 200 осіб.

Здобувачі вищої освіти перший (бакалаврський) рівень зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин" отримують кваліфікацію Бакалавр із захисту і карантину рослин, який повністю підготовлений до виконання функціональних професійних, організаційних, управлінських обов'язків на виробництві.

Напрями професійної діяльності:

  • агроном господарства, управління;
  • інспектор з захисту рослин;
  • науковий співробітник;
  • співробітник контрольно-токсичних лабораторій;
  • спеціаліст біологічного захисту рослин в господарствах різної форми власності;
  • дорадник, дорадник-експерт;
  • менеджер-консультант представництв провідних маркетингових фірм, які діють на аграрному ринку України.