Подільський державний університет, заклад вищої освіти Кам'янець-Подільський

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Навчально-науковий інститут енергетики як структурний підрозділ Подільського державного аграрно-технічного університету створений для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі енергетики для забезпечення державного та недержавного секторів економіки.

Метою діяльності інституту є підготовка високоякісних фахівців та розроблення новітніх енергозберігальних технологій, електроенергетичних засобів, електротехнологій, систем автоматики, робототехніки, альтернативних систем електроживлення та їх впровадження у народне господарство.

Навчально-науковий інститут енергетики здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Освітні програми розробленні з урахуванням сучасних тенденцій галузі, з урахуванням досвіду закордонних ЗВО.

В структуру інституту входять 3 кафедри:

  • електротехніки, електромеханіки і електротехнологій;
  • енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту;
  • фізики, охорони праці та інженерії середовища;
  • науково-дослідна лабораторія "DAK GPS" та галузева науково-дослідна електротехнічна лабораторія в якій проводяться електротехнічні вимірювання в електроустановках та електрообладнанні до 1000 В при здійсненні робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян, контролю безпеки умов праці.